Regulamin

Siedlisko „Janiewicki Zakątek” – REGULAMIN GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO

 1. Przebywanie w „Siedlisko Janiewicki Zakątek” zobowiązuje do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegania regulaminu.
 2. Usługa rozpoczyna się o godz. 12:00 w dniu przyjazdu a kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 3. Po przyjeździe do gospodarstwa należy się zameldować przedstawiając dokument tożsamości.
 4. Dokonując rezerwacji należy wpłacić 1/3 kosztów pobytu. Kwota ta stanowi przedpłatę, która ulega przepadkowi w przypadku rezygnacji z przyjazdu. Pozostałą część opłaty należy uiścić w dniu przyjazdu.
 5. Na początku i na końcu okresu wynajmu dokonane zostanie sprawdzenie stanu pomieszczeń przez właściciela kwatery i Gościa. Klient ponosi koszty wynikające ze zniszczenia sprzętu lub jego braku.
 6. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do pokoju, zobowiązany jest go zwrócić w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia należnej opłaty za klucz w wysokości 50 zł.
 7. Warunki sprzątania pokoi zajętych przez gości ustalane są indywidualnie w dniu przyjazdu.
 8. Każdy korzystający z usług zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich strat i uszkodzeń występujących podczas pobytu. Za wszelkie zniszczenia na terenie budynku lub gospodarstwa odpowiada każdy uczestnik indywidualnie, za dzieci i młodzież odpowiadają rodzice bądź opiekunowie.
 9. Goście zobowiązują się żyć w zgodzie z innymi korzystając ze wspólnych pomieszczeń.
 10. Każdy korzystający z naszych usług zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż., a także do zachowania porządku i czystości w miejscach pobytu.
 11. Parkowanie pojazdów może nastąpić w miejscach wskazanych przez gospodarzy.
 12. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie gospodarstwa oraz za pozostawiony środek lokomocji (samochód, rower…).
 13. Od godz. 22:00 do 7:00 nie przeszkadzamy sobie oraz innym gościom w wypoczynku.
 14. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, gospodarze mają prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 15. Gość nie może bez zgody gospodarzy przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny w gospodarstwie dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości.
 16. W budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Palenie dozwolone jest w miejscach do tego przeznaczonych na zewnątrz budynku.
 17. Ze względu na posiadanie własnych czworonogów, brak możliwości przyjazdu ze zwierzakiem.
 18. Na terenie obiektu znajduje się staw, w którym obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.
 19. Osobom przebywającym na terenie „Siedlisko Janiewicki Zakątek” nie wolno:
  • rozpalać ognisk poza miejscem do tego wyznaczonym
  • zaśmiecać i zanieczyszczać terenu gospodarstwa
  • zakłócać wypoczynku innych osób.
 20. Właściciele gospodarstwa służą wyjaśnieniami i radą we wszystkich przypadkach nie objętych niniejszym regulaminem.