Patrzę na bielą zasnuty dzień

przez lodowe koronki

wykrochmalone przez mróz

zastygłe nocą

niknące we dnie

jak myśli niezapamiętane……..jm

 

 

 

 

jola_maj